Finále BG Academy opět ve skvělé formě!

Led 19, 2018 | Academy, Ze života Business Gate

BG Academy 4 byl zase o něco lepší než předešlé ročníky, studenti Obchodně-podnikatelské fakulty  pracovali s chutí celý semestr a nebylo teda překvapením, že sklidili za svou práci patřičné uznání a obdiv od svých zadavatelů, kterými v tomto ročníku byli firmy Kaufland, Borcad, E-Parkomat, OPF, 2 Mluvčí, E-Blue, Hongik a Artex.

Již tradičně si studenti nejdříve prošli analytickou částí, identifikovali problémy a nedostatky, nadesignovali postup řešení. To vše samozřejmě za pomoci a dohledu svého zadavatele. A svoje konečné konkrétní návrhy řešení odprezentovali na finální prezentaci před zástupci jednotlivých firem.

10. ledna nastal velký den pro jednotlivé týmy, kdy se všichni zadavatelé dostavili a vyslechli si jejich prezentace. Všechny týmy v BG Academy již od dopoledne dělaly poslední úpravy a ladily celkové vystupování. Ve tři děkan Obchodně podnikatelské fakulty Prof. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. otevřel toto setkání a pak se studenti se svými zadavateli odebrali do zasedacích místností, kde jim odprezentovali svá řešení.

Všechny týmy sklidily velké uznání, předčily očekávání svých zadavatelů. Mimořádně se dařilo týmů pracujícímu pro firmu E-parkomat, kdy se studentům podařilo výsledky své práce prodat a domluvit se na následné implementaci. Ostatním se podařilo navázat spolupráci a případné odkoupení je ve fázi jednání.

„Tento ročník se opět neuvěřitelně vydařil, studenti byli zapálení, projekty dotáhnuté a zadavatelé nadšeni. Doufáme, že se nám do budoucna podaří pokračovat v tradici kvalitně odvedené práce, spokojených zadavatelů a šikovných studentů nabírajících další zkušenosti. Děláme práci, ve které vidíme smysl a snažíme se ji stále posouvat dál,“ hodnotí Dalibor Šimek, jeden ze zakladatelů BG Academy.