Studentky se nezalekly a úspěšně teď spolupracují s hudební skupinou FIHA!

Čvc 23, 2019 | Academy, Případové studie, Ze života Business Gate

1. Netypické zadání? Výzva pro všechny!

Už samotné zadání se lišilo od těch ostatních, a to proto, že jsme celý semestr zaměřovali na marketingové aktivity v hudební sféře. Naším zadavatelem byla ostravská pop rocková kapela FIHA, která ačkoliv v hudebním rybníčku plave už od roku 2012, stále se řadí mezi menší kapely, jež se snaží dostat do povědomí širší veřejnosti. Kapela si zahrála už na festivalech, jako je například Colours of Ostrava, Rock for People či Pohoda, ale také se zúčastnila množství různých soutěží včetně televizní soutěže československo má talent, má za sebou spolupráci s hvězdami české hudební scény, například s Václavem Neckářem a Ewou Farnou, a texty z jejich tvorby můžeme najít i u zpěvačky Debbi. 

Po zjištění našeho zadání jsme provedli analýzu kapely – vyhodnotili jsme si aktuální stav jejich sociálních sítí, porovnali s ostatními interprety, zpracovali jsme si tyto data a připravili si množství otázek na naše zadavatele, abychom byli připraveni již na úvodní schůzku a mohli tak čas se zadavateli skutečně a efektivně využít. To se nám povedlo a během úvodního meetingu se zadavateli jsme si ujasnili, co nás skutečně čeká a jakým směrem se vydáme. Naším úkolem bylo zaměřit se na sociální sítě, zacílení a celkovou propagaci kapely a v podstatě vytvořit kapele nový ucelenější brand tak, abychom docílili vyššího zájmu a sledovanosti. 

2. Krok za krokem

Po úvodním meetingu nastal čas, aby si celý náš tým ujasnil, jak začít a k čemu chceme dojít, prostřednictvím předem stanovených kroků a jak si rozdělit funkce a činnosti v týmu. Dále už nám nic nebránilo, a tak jsme se mohli pustit do práce. Nejdůležitějším krokem bylo určit si cílovou skupinu, abychom na základě toho začali vytvářet plány pro nastolení vhodné strategie. Neopomenuli jsme si určit silné stránky, na kterých můžeme stavět, a zároveň i slabé stránky, které bychom naopak chtěli eliminovat. Provedeny tedy byly potřebné analýzy z námi dostupných zdrojů. Pro lepší pohled i „zvenku“ jsme zvolili rozhovory s respondenty cílové skupiny, které nám velmi pomohly ještě více podchytiti již zmíněné silné a slabé stránky. Z těchto analýz jsme tak i díky několika brainstormingům rozvinuli spousty nápadů, inspirací a návrhů na IG, FB a nový web. Další oblastí, kterou jsme nemohli neopomenout, byl sponzoring, a to proto, že skupina má v plánu na podzim vydat nové album, a proto hledá ideální partnery, kteří by jim s vydáním desky pomohli. Z tohoto důvodu jsme provedli průzkum potencionálních partnerů a navrhli konkrétní podobu o oslovení a komunikace s nimi. 

Sponzoring byl pro nás takovým pomyslným odrazovým můstkem, kdy po dokončení tohoto úkolu jsme došli do bodu, kdy bylo zapotřebí již začít řešit nejen nápady, ale jejich konkrétní uplatnění a podobu. Díky těmto předešlým krokům jsme si byli schopni vytvořit persony a vědět přesně, kdo je naším ideálním zákazníkem, nebo v tomto případě posluchačem. Vrátili jsme se tak k našim analýzám a začali konat. Nejvíce jsme se zaměřili na tvorbu obsahu FB a IG tak, aby vše bylo co nejvíce atraktivní pro cílovou skupinu. Všechny naše návrhy se tak zaměřují na utužování vztahů s fanoušky a oslovování těch nových.  Vytvořeno bylo množství různých příspěvků od pozvánek na koncerty přes feedbacky z těchto koncertů a recenzí až po soutěže pro stávající a potenciální followery. Pro získání nových fanoušků jsme si vytvořili strategii tzv. trychtýře, kdy budeme cílit vždy na okolí v místě koncertů, a to prostřednictvím čtyř na sebe navazujících kroků – fáze oslovení, ukázání atraktivního obsahu, odkazu na web a pozvánky na koncert.

Obrázek 1: Návrh příspěvku na sociální sítě

Obrázek 2: Návrh příspěvku na sociální sítě

Posledním důležitým krokem byla příprava nového webu, který nyní dostal nový atraktivní kabát, jehož součástí je i blog, kde budou aktuality pro fanoušky. Proto byly vytvořeny i návrhy konkrétních článků a obsah webu. Na závěr jsme zpracovaly grafické návrhy vizitek a propagačních letáků, které kapela začala aktivně využívat již v průběhu naší práce na zadání.

Obrázek 3: Původní podoba webu

Obrázek 4: Nová podoba webu

Když přišel den prezentace, mohli jsme s čistým svědomím prezentovat námi odvedenou práci. Zadavateli jsme odprezentovali sjednocený a oživený obraz toho, jak by vše mohlo vypadat při použití našeho řešení a za použití jakých nástrojů jsme k tomuto řešení došli. Jednalo se tedy o nový web, sjednocenou grafiku využívanou skrze veškeré sociální sítě, propojenost sítí a logická a pravidelná následnost přispívání včetně konkrétních ukázek nejen konkrétního obsahu.

Jak to celé dopadlo?

Přestože se náš tým skládal z členů s odlišnými zájmy a postoji, byli jsme schopni si na veškerou tvorbu vyměnit různorodý feedback a být tak více otevřeni různým možnostem, které by nás samotné třeba ani nenapadly. Práci jsme si poctivě dělili dle svých schopností a vše včas dotáhli do svého zdárného konce, kterým poté byla již samotná prezentace zadavatelům, kteří byli řešením nadšení. 

Došlo tak k odkoupení webu, dalších grafických materiálů, a nejen že tým načerpal zajímavé zkušenosti, byla následně nabídnuta i další spolupráce a možnost vyzkoušet si naše návrhy v akci. Kapela tak dále spolupracuje se dvěma studentkami, které se starají především o sociální sítě. Během prvního měsíce spolupráce tak pracují na správě sociálních sítí, mají za sebou již focení kapely, možnost nahlédnout do backstage narozeninové akce radia Helax, kde kapela vystupovala, a v dohledné době je čeká účast na hudební konferenci Crossroads v Ostravě, kde budou nejen načerpávat nové informace, ale také se účastnit prezentace kapely, před světovými odborníky. Tak neváhejte, a dojděte i vy na nejbližší akci a poznejte FIHu na živo! 

FIHA nejsme jen hudba, jsme zážitek.

Na závěr jen už velké díky Evě, Alex, Viky a Káji za skvělou práci, kterou během tohoto semestru udělaly.

Autor článku: Ondřej Prokop