Světový pohár v bojových uměních? Event marketing v rukou studentů

Srp 1, 2019 | Academy, Případové studie, Ze života Business Gate

1. Specifikace zadání

Specifikace zadavatele

Dragon World Cup je světový pohár v bojových uměních, který se každoročně koná v Karviné. Účastnit se mohou praktikanti různých stylů bojových umění. Praktikant každého stylu si zde najde disciplínu, ve které může soutěžit, ať už jsou to tradiční disciplíny, jako jsou formy, řešení sebeobranných situací nebo kontaktní disciplíny. Cílem organizátorů je sjednotit co nejvíce stylů bojových umění, co nejvíce klubů na jedno místo a navázat mezi nimi přátelství a spolupráci. 

Cíl projektu BGA

Zvýšení povědomosti veřejnosti o akci Dragon Cup. Zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti akce. Vylepšení doprovodného programu a oživení události. Navržení propagace.

Zadání

Zpracování marketingové strategie, návrh partnerů, sponzorů a spoluprací. Návrh rozšíření a zlepšení akce – oživení programu, rozložení aktivit, návrh nových aktivit a známých osobností, které by se mohly zúčastnit akce. Celkově zvýšit povědomí o akci, ať už formou offline či online propagace, a tím také zvýšit návštěvnost. Návrh soutěže, která by se konala v průběhu roku. 

2. Výchozí situace 

Pro analýzu výchozí situace jsme použili SWOT analýzu:

Strenghts

Komunita

Webové stránky

Ojedinělost akce v regionu

Weaknesses

Sociální sítě

Offline a online propagace

Občerstvení na akci

Sponzoři a spolupráce

Opportunities

Navázání spolupráce se známými
a lokálními firmami

Oslovení velkých sponzorů (ČEZ, Veolia..)

Oslovení známých osobností

Vytvoření letáků a mediálního plánu

Threats

Návrhy se nemusí shodovat s představami zadavatele

Nezájem místních o akci

Akce Dragon Cup je rozšířena především mezi členy klubů a mezi věrné návštěvníky. Tito účastníci tvoří komunitu, a proto jsme chtěli akci rozšířit i mezi veřejnost, která má zájem o bojové sporty nebo zdravý životní styl, dále také mezi rodiny s dětmi a zájemce o techniku Policie ČR, Armády, Celní správy atd. 

Sociální sítě byly téměř neaktivní a offline propagace nebyla také moc silná. Proto jsme to vyhodnotili jako příležitost vytvořit nový leták a mediální plán. Občerstvení v průběhu akce bylo dalším potencionálním prostorem pro zlepšení. Webové stránky byly velmi dobře vytvořené i s překlady do dalších jazyků pro účastníky z jiných zemí. Nemalým problémem byli sponzoři a možnosti spolupráce. Zde byl velký prostor pro návrhy a měli jsme, po domluvě se zadavatelem, tzv. „volnou ruku“. 

3. Proces tvorby

Po úvodním meetingu, kde se tým více seznámil, následoval meeting se zadavatelem. Na tomto setkání jsme si ujasnili směr a cíle naší práce.

Obrázek 1:Fotka z prvního setkání se zadavatelem Markem Szwedou

Na začátku jsme si určili cílovou skupinu a personu, kdy jsme si určili 3 osoby a jejich podrobné popisy. Dalším krokem bylo vytvoření dotazníku, abychom zjistili preference našich potencionálních zákazníků. V dotazníku jsme například zjišťovali, zda lidé v okolí už o akci Dragon Cup slyšeli nebo jaké atrakce, občerstvení či osobnosti by na akci uvítali. Po vyhodnocení dotazníku jsme se pustili do práce.

Jako první jsme se zaměřili na návrhy osobností, spoluprací a možných sponzorů. Po podrobném zkoumání a rozebírání všech možností jsme se nakonec shodli na těchto osobnostech: Václav Mikulášek, Miroslav Brož a Tomáš LE SY. Usoudili jsme, že jsou nejzajímavější a také nejlákavější pro nejbližší okolí.

Jako další se nám podařilo předběžně domluvit spolupráci se 6 organizacemi. Domluva probíhala ústní nebo písemnou formou a zástupci souhlasili s účastí na akci v roce 2020. Našim hlavním cílem bylo se spojit s lokálními firmami a touto formou také akci rozšířit do povědomí veřejnosti v okolí Karviné.

Obrázek 2: Ukázka ze závěrečné prezentace

  Dále jsme doporučili zažádat si o sponzorství u velkých firem jako je například ČEZ, OKD a ArcelorMittal. Tyto firmy každoročně věnují nemalé částky na podporu sportovních a kulturních akcí. 

V druhé polovině semestru jsme se věnovali především formě online a offline propagace. Našim výstupem byl návrh plakátu a také návrh media plánu na 2 měsíce dopředu, který zahrnuje návrhy příspěvků jak na facebook, tak na instagram. Součástí mediálních plánů jsou fotky, popisky k fotkám, data zveřejnění a popřípadě hashtagy.

Výstupy naší práce:

 • Zpracovaný dotazník
 • Domluvené spolupráce
 • Návrh dalších spoluprací
 • Návrh osobností
 • Návrh sponzorů
 • Návrh merche
 • Návrh soutěže mezi základními školami
 • Dvouměsíční mediální plán Instagram
 • Dvouměsíční mediální plán Facebook
 • Návrh plakátu
 • Návrhy dalších atrakcí pro oživení akce (atrakce pro děti – skákací hrad, malování na obličej, dále i pro dospělé – možnost vyzkoušet si bojová umění, přednášky o asijské kultuře nebo ochutnávka asijského jídla)

Všechny tyto dílčí návrhy jsme zpracovali do finální prezentace, kterou jsme 29. května prezentovali našemu zadavateli. 

V průběhu semestru jsme se setkávali jedenkrát týdně na dvouhodinový meeting. Součástí tohoto semestru byl také celodenní pracovní meeting, který byl zakončen grilovačkou a posezením.

4. Závěr

V průběhu celého semestru jsme se snažili co nejlépe splnit zadání zadavatele a ač to někdy nebylo nejjednodušší, myslím, že náš tým, ve složení Tomáš Bosák, Adéla Halouzková, Nicole Raszková, Katka Dyszkiewiczová a Lucie Ivanecká, splnil očekávání a získal mnohem více než jen dobrý pocit z dobře odvedené práce. Zadavatel byl s naší prací velmi spokojený. Byli jsme ohodnoceni finanční odměnou a také jsme dostali možnost spolupráce na následujícím ročníku Dragon Cup.

V průběhu semestru jsme měli možnost zúčastnit se vzdělávacích workshopů a k dispozici nám byli také mentoři, v našem případě Petr Letocha ze společnosti Konver, dále Daniel Kvíčala z marketingové agentury Dva Mluvčí a také Lenka Přečková, která nám pomáhala s grafikou. Všem patří velké díky. V neposlední řadě patří jedno velké děkuji všem členům Business Gate Academy, protože pro mnohé z nás už je to „Business Gate Family“.

Pokud někdo z Vás čte tento článek a ještě neměl odvahu se do BG přihlásit.. Už neváhejte ani vteřinu! Získáte spoustu zkušeností, dovedností, ale především také přátele na celý život a nikdy nebudete litovat, že jste se stali součástí BGA. ☺

Autor článku: Lucie Ivanecká