I studentům z týmu Borcad se úspěšně podařilo řešení prodat!

Bře 4, 2018 | Academy, Případové studie, Ze života Business Gate

1. Specifikace zadání  

Společnost BORCAD cz byla založena v roce 1990 jako konstrukčně-vývojové studio současným spolumajitelem a jednatelem Ing. Ivanem Borutou. Dnes je BORCAD cz předním evropským výrobcem kolejové techniky. Společnost má 160 zaměstnanců a díky jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří k nejinovativnějším firmám v oboru.

V oblasti kolejové techniky nabízí BORCAD cz komplexní sortiment pro interiéry osobních vlaků. Regionální sedadla dodává mimo jiné do vlaků obsluhujících všechna významná moskevská letiště a podílela se na dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči. Sedadla z Borcadu jsou i ve vlacích Pendolino a nově byly vybaveny také vlaky Leo Express. BORCAD cz spolupracuje s takovými zákazníky, jako jsou Siemens, Stadler nebo Deutsche Bahn.

Silnou stránkou společnosti BORCAD cz je kvalitní vývojové a konstrukční zázemí. Všechny produkty se mohou pochlubit unikátním technickým řešením a vynikajícím designem. Prestižní designové ocenění Red Dot získala v roce 2011 gynekologická ordinace Gracie a o rok později pak luxusní sedadlo do vlaků Comfort.

Komunikační kanály

S okolím firma Borcad komunikuje prostřednictvím několika kanálů. Mezi tyto kanály patří především: obchodní zástupci, webové stránky (www.borcad.cz), katalogy, účast na mezinárodních veletrzích a obdobných fórech, pořádání dne otevřených dveří, návštěvy od potenciálních klientů na provozovnách, tisk.

Cíl projektu

 Cílem projektu bylo navrhnout komunikační strategii pro online prostředí s cílem zvýšit brand image firmy a navrhnout náborovou kampaň ve vztahu k potenciálním zaměstnancům.

Zadání

Součástí zadání je analýza současného stavu komunikace firmy a návrh možných způsobů komunikace směrem k daným cílovým skupinám, které bude možno dlouhodobě následovat a přizpůsobovat aktuálně otevřeným pozicím.

2. Proces tvorby

V první fázi probíhal výzkum/průzkum. Analyzovala se konkurence, hledali se podobné firmy a instituty.  

Zároveň jsme začínali Brainstorm nad možnostmi, které se nám naskýtaly. O daném odvětví jsme neměli mnoho informací, proto následující meetingy byly hlavně o analýze a průzkumu trhu. Dohodli jsme si setkání s vedením firmy a připravili jsme si otázky na zadavatele projektu. Po konzultaci s vedením jsme věděli, které věci jsou pro zadavatele prvořadé.

Na meetinzích jsme s týmem zpracovávali hlavně nápady a koncepty a následně z nich připravovali pilíře, kterými se chceme zabývat. Takže týmové srazy byly hodně energické a kreativní.

Naše pilíře byly 4 a to 1. Facebook – komunikace směrem k potencionálním zaměstnancům online formou. 2. Offline reklama – zvýšení povědomí o značce Borcad a poskytnutí informací o volných pracovních pozicích. 3. Workshopy – tvorba her a aktvivit, jak zapojit studenty a potencionální zaměstnance do dění ve firmě Borcad. 4. Nápady a návrhy na zlepšení.

Během pracování na našich pilířích jsme však využívali i všechna školení a workshopy, které BG poskytl. A díky těmto workshopům jsme mnohem lépe chápali naše zadání. Zjistili jsme, že při náborových kampaních je důležité, a hlavně ekonomičtější, mít skvěle připravenou facebookovou kampaň, než platit inzerci na portálech nabízejících práci. Díky tomuto jsme věděli, že naše kampaň na FB musí být promyšlená do detailů, proto jsme začali pracovat ve Facebook Business manager a získali jsme mnoho potřebných informací.

Také jsme si dali záležet na vtipném ale vhodném obsahu na FB, který nemá účel pouze náborové kampaně, no také zvýšení povědomí o značce. Facebook jsme chtěli oživit i videi, které by sloužily k zajímavějším sdělením informací na stránce.

Nejvíce času nám zabrali videa, která jsme si natáčeli i připravovali sami. Byli jsme velmi kreativní tým, takže o nápady nebyla nouze.

Vše jsme průběžně konzultovali s marketingovým oddělením firmy Borcad.

3. Výsledek

Výsledkem naší semestrální práce byla finální prezentace, která obsahovala podrobné body náborové kampaně.

  1. Zhodnocení současné situace firmy Borcad
  2. Popis cílové skupiny
  3. Podrobný koncept řešení FB kampaně
  4. Návrhy náborových konceptů (online / offline)
  5. Návrhy workshopů
  6. Typy a nápady na zlepšení
  7. Celkové finanční náklady na kampaň

Kampaň byla týmem oceněna na 25 000,- včetně měsíční realizace, s čímž zástupci firmy Borcad souhlasili.

4. Překážky a problémy

U nás to byl hlavně čas strávený natáčením videí a přípravy konceptů videí. Místy to vypadalo, že kvůli času strávenému přípravou videí, budeme muset obětovat jiné nápady, které jsme chtěli zpracovat a představit zadavateli. V konečném důsledku jsme ale vše stihli.

5. Shrnutí

Celé zadání bylo dobře koncipováno a jednalo se o náborovou kampaň. Tým se toho zhostil dobře, i když některé skilly chyběly (natáčení, střih) a museli jsme využívat externí spolupráce. Výstupy nebyly pouze psané plány, ale i reálné a ihned použitelné, což zvyšovalo pozitivní hodnocení zadavatelem. V průběhu celého semestru byli členové týmu velmi aktivní a pracovití. Náš zadavatel to ocenil a vyslovil velkou pochvalu všem členům týmu a také souhlasil s následným odkupem a implementací kampaně.