Academy pro firmy

Tým nadšených studentů Vám přinese nové pohledy.

Děláme to s nejlepším úmyslem pro studenty, ti to poté oplácí vytrvalou prací a zapáleným přístupem při řešení projektů pro firmy.

Sestavíme tým nejlepších studentů.

Pětičlený tým bude celý semestr pracovat na vámi zadaném projektu. Skrze vedoucího týmu bude probíhat komunikace a všechny organizační záležitosti.

Studenti mají přístup k odborníkům z praxe.

Z projektů financujeme odborníky z praxe i z univerzity, kteří konzultují studentské týmy a tím zvyšují kvalitu jejich výstupů.

Pro firmy se jedná o bezrizikovou účast.

Až na finální prezentaci se rozhodne, jestli zadavatel projekt odkoupí, poskytne rozpočet pro jeho realizaci, vybere si studenta, aby interně projekt realizovat nebo se nerozhodne pro nic a projekt se nerealizuje.

Poskytnou Vám cenný pohled zvenčí.

Podnikatelé mohou často zabřednout do stavu operativní slepoty. Zde nezaujatý pohled studentů přijde vhod. Studenti mají podepsanou mlčenlivost, takže se není čeho bát.

Přináší kreativní nápady

Stres a časové napětí je největší nepřítel kreativity. U podnikatelů je to denní chléb, oproti tomu studenti to často nepociťují, proto přichází se super nápady.

Studenti jsou na internetu jako doma

Narodili se v době, kdy internet a další technologie byly na vzestupu. Již od plenek se v něm učili chodit. Využijte toho ve váš prospěch.

Jak to probíhá?

1. Úvodní schůzka
Seznámením s průběhem BG Academy, specifikace zadání projektu, další kroky
2. První schůzka týmu u zadavatelské firmy
Zarovnání očekávání od projektu, seznámení studentů s firmou  
3. Průběžné konzultace
Zabezpečují, že tým směřuje správně. Získají cenný feedback a prezentují dosavadní výstupy. Může proběhnout osobně nebo online.
4. Finální prezentace.
Vyvrcholení celého BG Academy, kdy se všichni zadavatelé setkají v Business Gate a týmy jim prezentují výstupy své 3 měsíční práce a navrhují možnosti další spolupráce.

S čím umíme pomoci

Tvorba obsahu a obsahové strategie.

Začínáme analýzou stávájícího a konkurenčního obsahu, dále vymyslíme obsahovou strategii a ve finále se pustíme do natáčení, focení a psaní.

Komunikace na sociálních sítích

Z dat ze sociálních sítí statisticky vyhodnotíme úspěšnost obsahu, dále segmentujeme zákazníky, vytvoříme persony a můžeme se pustit do správy účtů.

Výkonnostní marketing

Ať už li kampaně přes Google Adwords, Sklik, nebo Facebook vše přichystáme pro ostrý start. Poctivě zanalyzujeme klíčová slova nastavíme kampaně a systém vyhodnocování.

Vývoj webových stránek a eshopů

Začne se průzkumem v rámci analytiky i cílové skupiny, pokračuje se designem wire-framů a končí se technickým zprovozněním a spuštěním.

Tvorba marketingová strategie

V první části se budeme zabývat podrobnou interní a externí analýzou, na základě které vytvoříme akceschopnou návrhováou část. Díky ní budeme vědět, co dělat pro dosažení marketingových cílů.

Event marketing

Neotřelé nápady přetavíme do konkrétních plánů a přijdeme na to, jak na událost dostat co nejvíce lidí. Ať už se jedná o firemní večírek nebo marketingovou akci pro zákazníky.

Příběhy firem

Případové studie