Studenti v realizačním týmu marketingové strategie OPF!

Studenti v realizačním týmu marketingové strategie OPF!

Studentům 4. ročníku BG Academy byla poprvé nabídnuta příležitost podílet se na tvorbě marketingové strategie své alma mater – Obchodně podnikatelské fakulty. Úkolem členů tohoto týmu bylo navrhnout konkrétní kroky vycházejících z hodnot OPF pro vylepšení tří oblastí, a těmi byly: sociální sítě, video a interiér fakulty. Zadání bylo velmi obsáhlé a v počátku se zdálo téměř nereálné dosáhnout stanoveného cíle do konce semestru, nicméně tým se do veškerých činností pustil s maximální energií a nadšením.

První setkání se zadavatelem, tedy s panem děkanem, prof. Stavárkem, proběhlo na půdě fakulty, a to přímo v jeho kanceláři. V příjemné atmosféře byly odprezentovány prvotní nápady a myšlenky, které byly následně okomentovány. Tým se také dozvěděl podstatné informace o současné situaci a budoucích krocích a představách fakulty. Po této velmi plodné schůzce odcházeli studenti s úsměvem a nadšením do další práce.

Před tvorbou persony a brainstormingem tým mimo analýz sociálních sítí OPF a jiných fakult vyrazil do foyer v zelených tričkách fakulty. S jakým cílem? S cílem zjistit přímo od svých spolužáků jejich vnímaná pozitiva, negativa a doporučení ke konkrétním změnám, které by uvítali. Osobní dotazování bylo velmi přínosné a pomohlo k dalším myšlenkám a nápadům.

Po zmíněných aktivitách nastal ten správný čas pro tvorbu jednotlivých návrhů. V průběhu také došlo ke schůzce s paní tajemnicí fakulty ohledně případných úprav interiéru, s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Jednotlivé nápady byly průběžně konzultovány, co bylo pro tým velmi přínosné nejen z hlediska prezentačních dovedností, ale také argumentačních, jelikož bylo potřebné obhájit své prvotní nápady a návrhy. Vzhledem k tomu, že finální prezentace se konala po Vánocích, neboli svátcích klidu – přesto tým neztrácel v tomto období čas a intenzivně pracoval a „ladil“ detaily svých návrhů.

10.1. 2018 15:00 – den D! Po dvou generálkách prezentace, po nichž byly zapracovány poznámky a rady, nastalo finále! Nervozita s kombinací zvědavosti týmu, jak to všechno dopadne by se dala krájet. 

Ale dopadlo to dobře! Tým s úsměvem odprezentoval výsledky své práce, návrhy týkající se sociálních sítí Facebook, Instagram, vylepšení interiéru fakulty a tvorba propagačních videí. Videa budou zaměřeny na představení fakulty, jednotlivých oborů nebo video o typickém denním programu studenta OPF. V konceptu interiéru je v plánu především zútulnění vstupní haly a chodby fakulty a vytvoření místnosti pro studenty, kde mohou odpočívat a nabrat energii mezi jednotlivými přednáškami. Tyto návrhy budou postupně realizovány. Kampaň pro Instagram byla okomentována s menšími výhradami, a proto je potřebné ji promyslet více do detailů. Dva členové týmu jsou v prvním ročníku bakalářského studia a stali se členy realizačního týmu – momentálně pracují na neformálních příspěvcích a soutěžích Facebookové stránky OPF, které již brzy uvidíte nebo také na aktivitách fakultního plesu, který se bude konat 16.2.2018. Další dva členové jsou již v posledním ročníku navazujícího studia, z toho důvodu se nestali realizačním týmem na „plný úvazek“, avšak i přesto se svým kolegům snaží nadále pomáhat.

BG Academy opět nezklamal a na více jak 100 % naplnil očekávání studentů, kteří se během semestru vylepšili ve svých dovednostech a našli oblasti, kterými by se chtěli v budoucnu věnovat.