Od nulových zkušeností k samostatnosti

Od nulových zkušeností k samostatnosti

1. Specifikace zadavatele a zadání

Zadavatelskou společnost Miomove představuje tým mladých lidí ze Zlína a okolí, které spojuje sport a touha být lepší v tom, co dělají. Vyvíjí koncept Chytré boty Miomove, který pomocí nových technologií nabídne možnost se neustále zlepšovat v rámci aktívním životním stylu. Jedná se konkrétně o běžecké boty s tzv. chytrou podrážkou, která přináší dokonalou analýzu došlapu při běhání.

Na začátku si klasicky zadavatelé s týmem studentů specifikovali zadání. Po specifikaci měli studenti před sebou seznam cílů a činností, na kterých během semestru postupné pracovali. Marketingová strategie aplikace, která se zaměřovala na sociální sítě jako Instagram a Facebook, vizualizace boty a aplikace – přesná podoba s podrobným vysvětlením se staly hlavními úkoly týmu.

Mezi stanovenými cíli bylo zvýšení povědomí o značce, zvětšení komunity, zvýšení návštěvnosti webu a hlavně zvýšení počtu stažení, což byla základní metrika online strategie. Vizualizace měla být podložena a odsouhlasena zpětnou vazbou od cílové skupiny zákazníků.

2. Proces tvorby

Naplňování zadaných úkolů bylo rozděleno do třech fází: analytická, strategická a tvůrčí fáze.

V analytické části byla provedena interní analýza. Studenti získali všechny možné informace od zadavatele, analyzovali společnost a vykonali SWOT analýzu. Co do externího prostředí byla analyzována konkurence, cílové skupiny zákazníků, trh apod.

V rámci strategie vizualizace studenti následovali tři základní body – inspirace, ideace a iterace. Tyto tři části na sebe navazovaly a každou bylo potřeba konzultovat s vybranou cílovou skupinou zákazníků. Studenti analyzovali konkurenci, poradili se s personami (potencionálními zákazníky), zadavatelem, odborníky na běhání, aby získali inspiraci. Pomocí brainstormingu začali dále tvořit botu i aplikaci. Generovali nápady a začali s prvními prototypy. Ideace byla u konce. Finální verzi tzv. mini-pilot testovali opět u cílové skupiny a získali tolik potřebnou zpětnou vazbu. Iterace proběhla v následujících krocích:

Finální návrh chytré aplikace jak pro iOS, tak android

Následně se studenti pustili do tvorby online strategie pro běžeckou aplikaci. Ta se skládala ze čtyř pilířů – oslovování potenciálních zákazníků, konvertování návštěvníků, přesvědčování zájemců a udržování zákazníků.

Základní trychtýř online strategie Miomove

Pod základním trychtýřem si lze představit cestu zákazníka. Nejprve se  ve fázi „attract“ oslovují potenciální zákazníci, v rámci čeho studenti vymýšleli zábavné příspěvky na sociální sítě včetně scénářů na virální videa a soutěže.

Určité množství lidí zareaguje a vznikne tak první engagement. Dochází tedy k zúžení okruhu oslovených lidí.  Ve fázi „convert“ tedy konvertování návštěvníků nastupuje na scénu tzv. landing page. Ta slouží jako přistávací dráha pro aktivní zákazníky. Tu studenti tvořili po celý čas projektu.

Prostřednictvím lading page se opět zužuje počet potenciálních zákazníků a je možno zahájit přesvědčovací fázi „close“ a tím uzavřít “obchod”, v tomto případě jde o stažení aplikace.

Pro vytvořené persony studenti generovali první nápady na obsah. Psaní článků na téma běhání, moderní aplikace v dnešním světě a tvoření příspěvků byly téměř na denním pořádku studentů.

Napsaný článek na téma: 5 důvodu proč běhat s Miomove

Příspěvky na Instagram, Facebook, landing page a webovou stránku tvořily stěžejní část média plánu

Vymyšlený obsah studenti následně testovali prostřednictvím tzv. A/B testování skrze reklamu na FB, aby zjistili jak cílová skupina s příspěvkem interakuje. Studenti fotili v terénu tzv. produktové fotografie, fotografie boty a používání aplikace.

3. Závěr

Práce na tomto zadání byla velmi přínosná. A to pro všechny členy týmů. Naučení se pracovat v týmu, umět lépe komunikovat a prezentovat před více lidmi, umět převést marketingové znalosti do praxe reálných firem splnili očekávání studentů Business Gate. Ve finální prezentaci byla nulová nervozita a maximální připravenost. Každý z týmu by mohl mluvit hodiny o tom, co se naučil a jak se sám podílel na vytvoření takového projektu. Výsledky ve finále příjemně překvapili i zadavatele, kde se otevírá další možnost pro budoucí spolupráci.