Hry finanční gramotnosti

Karvinské hry finanční gramotnosti

Proč projekt vznikl?


Účelem projektu je podpořit rozvoj kompetence k finanční gramotnosti u karvinské mládeže prostřednictvím volnočasových vzdělávacích aktivit. Formou vzdělávací hry je simulována realita, kdy se používají běžné produkty jako stavební spoření nebo hypotéky, hráči čelí stejným situacím jako v životě. Díky strategické hře je rozvíjena finanční a ekonomická gramotnost. Stěžejními milníky projektu jsou realizace městské soutěže mezi školskými týmy v této hře a následně účast vítězů v celostátním mistrovství ČR.

 

Jak projekt vznikl?


Projekt vznikl díky grantu z Nadace OKD a to ve výši 150 000 Kč. Předpokládané náklady činí 150 000 Kč, to znamená že zbylé náklady, které nepokryje grant hradí statutární město Karviná, jakožto realizátor projektu.

Pro koho je projekt určen?


Cílovou skupinu projektu tvoří žáci II. stupně základního vzdělávání, resp. mládež ve věku od 10 do 16 let. Cílové skupiny budou osloveny ze strany realizátora projektu přímo ve svých školách. Jelikož je statutární město Karviná zřizovatelem většiny karvinských škol, kde probíhá základní vzdělávání, je zde dána propojenost.

Cíle projektu


Hra FINANČNÍ SVOBODA je inovativní nástroj pro zlepšování finanční gramotnosti u dětí. Zatímco se budou učit osobním financím, zlepší se zároveň v matematice, řešení problémů, kritickém myšlení a týmové spolupráci. To všechno díky hraní hry, která je kreativní, jedinečná a zábavná.

Dílčí cíle:

1. Srozumitelná výuka finančních dovedností u karvinské mládeže.
2. Motivace žáků ke zdokonalování se ve světě financí formou realizace soutěží.
3. Přenos získaných znalostí do rodinného prostředí, dotazování se rodičů na rodinný rozpočet a finance.
4. Uvědomění si nutnosti tvorby finančních rezerv.
5. Určit si a následně dosáhnout svých krátkodobých a dlouhodobých cílů.
6. Hospodařit v rámci svého rozpočtu, investovat a šetřit.
7. Splácet a vyhýbat se dluhu na kreditních kartách.
8. Určit odpovídající míru zajištění v rámci životního, úrazového a majetkové pojištění.
9. Řídit vyvážené a diverzifikované investiční portfolio.
10. Naučit se týmově spolupracovat.
11. Vzdělat pedagogické pracovníky základních škol, tak aby finanční vzdělávání mohlo pokračovat.
12. Vybavit školy skvělou deskovou hrou, která umožňuje simulaci reálného světa financí.

Výstupy projektu


FINANČNÍ SVOBODA je mnohem víc než jen hra. FINANČNÍ SVOBODA je komplexní a propracovaná simulace reálných financí. Je to skvělý způsob, jak vyučovat finanční dovednosti. Aby účastníci vyhráli, naučí se dělat správná rozhodnutí týkající se práce s hotovostí, kreditních karet, životního pojištění, úrazového a majetkového pojištění, akciových dluhopisových podílových fondů, penzijního připojištění a dalších oblastí z reálného světa peněz.

  • 12 škol vybavených strategickou finanční hrou
  • 24 proškolených pedagogických pracovníků
  • stovky vzdělaných dětí
  • 1x Karvinské hry finanční gramotnosti
  • 1x Mistrovství ČR ve hře Finanční svoboda (12 – 18 dětí)