Business Gate solutions 2

Business Gate Solutions 2

Proč projekt vznikl?


Účelem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů SŠ v Karviné, coby budoucích uchazečů o zaměstnání/podnikatelů. Účel se od cíle projektu rozlišuje tím, že myslí především na stav, který nastane po ukončení projektu. Výsledkem tedy je, že hrst středoškoláku získá znalosti a celkové povědomí o podnikání, projektovém managementu, marketingové komunikaci a managementu inovací.

Projekt vznikl také díky úspěšnému předcházejícímu projektu Business Gate solutions, o kterém se můžete více dozvědět zde.

Jak projekt vznikl?


Projekt vznikl díky grantu z Nadace OKD a to ve výši 150 000 Kč. Předpokládané náklady činí 180 000 Kč, to znamená že zbylé náklady, které nepokryje grant hradí statutární město Karviná, jakožto realizátor projektu.

Pro koho je projekt určen?


Cílovou skupinu projektu představuje především karvinská mládež, konkrétně studenti středních škol a studenti místní vysoké školy (Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity).

Cíl projektu


Týmy poskládány ze středních škol z Karvinska se v den D utká mezi sebou v prostorách Business Gatu o hodnotné ceny. Výstupem každého týmu je prezentace výsledků jejich práce před zástupci firmy a Business Gatu, kteří společně na konci dne rozhodnou o vítězi.

Jak projekt probíhá


V rámci projektu probíhají celkem dvě kola, v každém kole bude vždy jedna firma, která bude mít připravené zadání. V prvním kole se zúčastnila firma Respiro, která vdechuje život starým věcem tím, že z nich vyrábí věci nové.

Na začátku každého kola je potřeba rozeslat pozvánky středním školám na Karvinsku. Mezitím, než se střední školy vyjádří, jsou vybráni operátoři, kteří se o jednotlivé týmy postarají a budou nápomocní při organizaci. Operátoři jsou vybráni z řad studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Následně zástupci Business Gate společně s operátory pracujeme na přípravách na soutěžní den. Vytváří se program, harmonogram a zabezpečují se ceny. Během celého soutěžního dne týmy plní jednotlivé úkoly po stanovištích v prostorách Business Gate, Obchodně podnikatelské fakulty a ve venkovních prostorách města Karviné (park, centrum). Než samotný soutěžní den proběhne, se studenty OPF je provedena generálka, v rámci které se vychytávají poslední mouchy.

Celý tento souboj kreativních mozků probíhá formou gamifikace, během které studenti zažijí celý proces tvorby marketingové kampaně. V tento den mají možnost prožít intenzivní program nabitý mikro úkoly, kreativou, praxí a překvapeními. Na závěr odprezentují svou tvorbu před zástupcem firmy, který společně s se zástupci Business Gate následně ohodnotí odvedenou práci a vybere vítězný tým. Vítězné týmy jsou odměněny poukazy do Exasoftu a propagačními materiály. Soutěž rovněž naplňuje předpoklady stipendijního programu a budoucí studenti Obchodně podnikatelské fakulty tak mohou získat v prvním roce studia díky úspěchu v soutěži stipendium.

Na čem studenti pracují?
  • Nejprve se vžijí do role analytika a seznámí se s firmou, marketingovým mixem a provedou analýzu konkurence. Tento první krok je klíčový pro další činnosti soutěžního dne, proto jim musí být zdůrazněno, aby dávali pozor a vše si zapisovali.
  • U dalšího kroku se operátoři snaží rozproudit jejich kreativní myšlení. Myšlenky a nápady si pod vedením operátorů  promyslí do detailů, jelikož je následně realizují.
  • Vezmou své nápady z papíru a hlavy a přetvoří je do fyzické podoby. Můžou tvořit venku nebo uvnitř, je to na nich.
  • V prostorách Obchodně podnikatelské fakulty si připravují finální prezentaci.
  • Na konci se vracejí do prostor Business Gatu, kde odprezentují své návrhy zástupci zadavatelské firmy a Business Gatu.

Mám zájem se zúčastnit projektu

15 + 15 =