bbk

BUSINESS BENEFIT KARVINÁ 
 MĚSTO PRO PODNIKÁNÍ

Proč projekt vznikl?


Hlavním účelem projektu je otevření procesu zakládání podniků skupinám znevýhodněným na trhu práce prostřednictvím poradenství a nabídky nástrojů potřebných při zahájení podnikání, pro identifikaci a využití potenciálu pro rozvoj podnikání a nových možností rozšiřování zaměstnanosti na Karvinsku.

Silný podnikatelský stav je základním stavebním kamenem prosperity každého města. Zajišťuje lidem práci, plní městskou  pokladnu, drobné živnosti vytvářejí kolorit města. Když se bude dařit podnikání ve městě, bude se dařit lidem, bude se dařit městu.

Zájemci, kteří se zúčastní projektu nemusí mít nutně zájem podnikat, mohou mít zájem získat nové znalosti a dovednosti, aby byl pro ně jednodušší vstup na pracovní trh. Například matky na rodičovské “dovolené”.

Jak projekt vznikl?


Projekt vznikl díky dotaci z Evropské unie, a to ve výši 4 429 209 Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 521 083 Kč. Předpokládané celkové náklady činní 5 210 835 Kč.

Pro koho je projekt určen?


  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
  • Osoby pečující o malé dětí (mladší 15 let)
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Cíle projektu


  • aktivovat podnikatelský potenciál u znevýhodněných skupin
  • zvýšit míru podnikavosti a počet nově vznikajících firem v regionu
  • snížení rizik spojených se zahájením podnikání
  • zvýšit informovanost a usnadnit přístup k informacím znevýhodněným skupinám
  • přispět k zajišťování rovnosti na trhu práce

Máte zájem se zúčastnit projektu?


Stačí  zavolat na 702 120 365 nebo 596 387 368. Následně Vás zařadíme na nejbližší informační schůzku, kde se dozvíte veškeré bližší informace. Vše je pro Vás zdarma.