Studenti prodali své řešení za 20 000 Kč!

Studenti prodali své řešení za 20 000 Kč!

1. Specifikace zadavatele

Společnost eParkomat je velmi nadějným a oceňovaným startupem v oblasti moderních technologií. To dokazuje i partnerství s významnými firmami jako je ŠKODA a T-mobile. Společnost vyvinula stejnojmennou mobilní aplikaci, která pomocí dat mobilních operátorů dokáže predikovat (odhadnout) volnost parkovacích míst v ulicích nebo na parkovištích. Kromě hlavní funkce aplikace, což je právě predikce, může uživatel za parkování pomocí aplikace zaplatit nebo se také nechat informovat o vypršení času, který mu pro stání zbývá. Uživatel se tak může rozhodnout, zda se vrátí do auta, nebo si parkování prodlouží.

2. Specifikace Zadání

Tým a zadavatel se společně domluvili na tom, že vytvoří online marketingovou strategii pro B2C trh. Strategie bude rozdělena na dva pilíře a to na výkonnostní a komunikační část. Výkonnostní část bude v podobě inzerování na sociální síti Facebook, kde bude hlavní metrikou počet stažení aplikace eParkomat. Celou výkonnostní část bude podporovat část komunikační, a to na sociálních sítích Facebook a Instagram, kde budeme měřit interakce fanoušků (počet “lajků”, komentářů, fanoušků).

Cíl studentského týmu:

Cílem studentského týmu bylo vytvořit strategii, která se bude zaměřovat hlavně na kontinuální zvyšování počtu stažení aplikace, nikoli na počet zakoupení prémiové verze. Procentuální nárůst počtu stažení aplikace si tým musel stanovit sám.

3. Výchozí situace

Pro stanovení výchozí situace byla zvolena SWOT analýza.

V kolonce hrozby (threats) je “špatná data od třetích stran” myšleno tak, že aplikace je závislá na datech od mobilních operátorů. Když ta budou špatná, stejně tak bude špatná i predikce.

4. Proces tvorby

Proces tvorby byl rozdělen do tří fází – analytická, strategická a tvůrčí.

       Analytická fáze

V první řadě bylo potřeba posbírat interní data, a tak se tým vydal na cestu do Prahy, kde eParkomat sídlí. Nezbytné bylo také pochopit samotný byznys klienta, jakým USP se prezentuje, a jak probíhá komunikace směrem ven z firmy. To znamená, které kanály využívá a obsah, který by firma mohla dát k dispozici.

Členové týmu se dozvěděli, že hlavní byznys zadavatele spočívá na trhu B2G, čili pro veřejnou správu. Účelem stanoveného cíle (zvětšit počet stahování aplikace) je vytvořit podhoubí uživatelů, kteří aplikaci využívají. Toto podhoubí později poslouží jako skvělý argument pro vedení měst a obcí, aby se zapojili do programu Smart Cities, které zadavatel zprostředkovává, a je tak hlavním zdrojem příjmů. Aplikace eParkomat je právě součástí onoho projektu Smart Cities.

Marketingová komunikace k zákazníkům nebyla nikterak zaobalena strategií. Realizovány byly pouze občasné příspěvky na Facebooku a návštěva veletrhů. CEO společnosti oznámil, že bohužel nemají nikoho ve firmě, kdo by si vzal komunikaci na starosti. To byla obrovská příležitost pro studentský tým, aby ukázal, co v něm je.

       Strategická fáze

Po tom co tým pochopil samotný byznys zadavatele a přišel na to, kde úkol uchopit, a kterým směrem se vydat, bylo na čase přemýšlet nad strategií. Klíčové bylo si uvědomit kdo je zákazník, jaké řeší problémy a jak mu s nimi pomoct.

Studenti tak dali hlavy dohromady a společně vybrali hlavní cílové skupiny. Jednalo se o obchodníky se zájmem o technologie a mileniály. Pro lepší představu a vžití se do kůže zákazníka byly vytvořeny persony, o které se bylo možno opírat po celou dobu projektu.

Strategie byla tvořena formou myšlenkové mapy s prvky frameworku STDC od Avinashe Kaushika. Určeny byly 3 stavy, ve kterých se vytvořená persona může nacházet (zachycení zákazníka, přesvědčení zákazníka a udržení zákazníka).

ukázka snímku z finální prezentace

Cestu zákazníka si je možno představit jako trychtýř, ve kterém se nachází v části “zachycení zákazníka” všichni lidé z cílové skupiny a s určitým geografickým zaměřením. Do druhé fáze propadnou pouze lidé, kteří provedli jakoukoliv interakci (přečtení článku, návštěva webu…) a následně pro ně lze tvořit obsah, který již bude tvořen s vědomím, že daný člověk projevil zájem. Early adopters jsou lidé, kteří nad stažením aplikace ani moc nepřemýšlí a ihned si ji nainstalují.

Kromě samotné cesty zákazníka, jež by se dala nazvat jako výkonnostní a jednoduše měřitelná část strategie, se studenti soustředili i na komunikaci se zákazníky a zvyšování povědomí o brandu na sociálních sítích.

Kromě Facebooku a Instagramu bude komunikace vedena i na profesní síti Linked-in, která slouží přednostně ke komunikaci face to face, a proto je důležité kvalitně vést profil majitele. Majitel je však v tomto zkušený a svůj profil ovládá skvěle, proto si ho bude i nadále vést sám.

       Tvůrčí fáze

Při tvorbě samotného obsahu se tým mohl opírat o předtím vytvořenou strategii. Pro tzv. “cestu zákazníka” vytvořil příspěvky, které budou sponzorovány na Facebooku. Ty byly navíc vytvořeny ve dvou variantách za účelem A/B testování.

 

ukázka dvou příspěvků pro A/B testováních

Akvizici si studenti rozdělili podle zařízení a to na desktop a mobil. Na mobilních telefonech bude zákazník odkazován rovnou na stažení aplikace, přičemž na desktopu a tabletu to bude na landing page a články.

Příklad pro představu: Obchodník si projíždí na počítači facebookovou zeď a narazí na článek “5 aplikací, které by neměly chybět v mobilu úspěšného obchodníka”. V něm se dozví informace o několika užitečných aplikacích, mezi nimi také o eParkomatu. Tím, že si článek přečetl, zanechal svůj facebookový pixel, na jehož základě mu za 2 dny bude na mobilu zobrazena reklama na stažení aplikace. Důvod, proč to takto realizovat, je prostý. Člověk, který už o aplikaci slyšel a nějakým způsobem o ni projevil zájem, pravděpodobněji stáhne aplikaci.

Personifikovaný příspěvek, který se zobrazí pouze na
mobilu a lidem, kteří navštívili landing page nebo si přečetli článek.

 Odkazy na články, které tým sepsal: připravuje se

Odkaz na landing page: připravuje se

Dále tým vytvořil obsah pro komunikaci na sociálních sítích. Nejdříve bylo potřeba se inspirovat jinými aplikacemi (Waze, Uber). Za pomoci inspirace se vybrainstormovaly různé tipy, jak by mohly příspěvky vypadat.

Výstup z brainstormingu ke komunikaci na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Ukázky příspěvků:

Tento příspěvek říká lidem, kde zaparkují na velkých akcích.

Soutěž, ve které lidé budou posílat fotky aut, která jsou vtipně zaparkované.

Jedna ukázka z instagramu. Fotografie ze zákulisí.

4. Výsledek

Dobrým výsledkem bylo prodání strategie a konkrétních obsahů (články, landing page, příspěvky). To se členům týmu náramně podařilo. Ačkoliv si zpočátku příliš nevěřili a chtěli výstupy prodat za 15 000Kč, nakonec padlo rozhodnutí nepodceňovat se. Na finální prezentaci se dokázali předvést a následně si říct o 20 000Kč, se kterými zadavatel souhlasil.

Tímto ale spolupráce se zadavateli nekončí. Jelikož je potřeba, aby někdo výstupy uskutečnil, 4 členové týmu se rozhodli nabídnout i samotnou realizaci. Se zadavatelem se domluvili na tříměsíční zkušební době s paušálním obnosem 15 000Kč/měsíc pro celý tým. Jako přivýdělek ke studiu je to nádherná suma.

5. Závěr

Práce na takovém zadání je velice zajímavá a přínosná. Firemní kultura eParkomatu je inspirativní, hned při první návštěvě si všichni nabídli tykání a nálada se uvolnila. Dokonce byli studenti pozvání na vánoční večírek do Prahy. Samozřejmě padlo pár piv, zahrál se stolní fotbálek a vztahy se upevnily. Na finální prezentaci díky tomu vládla pohoda, která nedala prostor nervozitě a strachu.

Fotografie z úspěšné finální prezentace