MEPAC

MEPAC

1.    Specifikace zadání

Od roku 1995 společnost MEPAC podniká v oblasti přesného opracování povrchů. Centrála společnosti je umístěna v nové budově v Třinci (kolaudace 2015), pobočky jsou alokovány na Vsetíně a ve Vrbně pod Pradědem. Sesterská společnost MEPAC SK se nachází nedaleko Žiliny. V České republice zaměstnává přibližně 50 kmenových zaměstnanců a je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001.

Svým zákazníkům nabízí vysoce přesnou výrobu, opravy a renovace vstřikovacích forem, nástrojů a speciálních dílů. S použitím nejnovějších technologií (např. lasery, elektroerozivní obrábění, optické skenery, CAD a CAM, simulace, a dalších) a mnohaletého know-how je společnost MEPAC schopna řešit velmi komplikovaná zadání. V portfoliu produktů, které nabízí svým zákazníkům, se nachází také stroje a zařízení vlastní konstrukce a výroby. Mobilní laserové systémy vyvinuté společností MEPAC získali řadu ocenění na mezinárodních veletrzích a jsou chráněny prvky duševního vlastnictví. Tyto a další jedno i víceúčelová zařízení jsou vhodná pro použití v nástrojářských dílnách firem různých velikostí.

Komunikační kanály

S okolím firma MEPAC komunikuje prostřednictvím několika kanálů. Mezi tyto kanály patří především: obchodní zástupci, e-shop, webové stránky (www.mepac.cz), katalogy, účast na mezinárodních veletrzích a obdobných fórech, obchodní zastoupení v Německu a v Portugalsku, pořádání dne otevřených dveří, návštěvy od potenciálních klientů na provozovnách, tisk.

Cíl projektu BGA

Kvalitu a úroveň výše zmíněných kanálů se MEPAC snaží kontinuálně zvyšovat, tak aby reflektovala aktuální trendy. S rozšiřujícím se okruhem vykonávaných činností, narůstají také nároky na marketingové aktivity.

Zadání

Zpracování kompletního marketingového komunikačního plánu nového produktu „polohovací magnet s kulovým aretovaným kloubem a fixační základnou“. Cílem navrženého marketingového komunikačního plánu je zvýšení prodeje daného produktu. Krátké představení produktu proběhne v úvodní hodině (info a produktové video na webu zde: http://www.mepac.cz/cz/prodej-stroju-a-zarizeni/polohovaci-magnety-a-sveraky-s-kulovym-aretovanym-kloubem).

Součástí vypracovaného plánu musí být:

– časový harmonogram realizace, klíčová data,

– podrobný rozpočet na realizaci (včetně očekávaných přínosů a nároků na odměnu za realizaci plánu).

2.    Výchozí situace

Společnost toto zadání původně koncipovala jako semestrální práci pro studenta/y. Rozsahem by to asi odpovídalo, nicméně si moc nedokážu představit, že by jeden člověk dokázal za semestr vymyslet návrh marketingové komunikace, který by měl šanci být realizován (resp. být úspěšný v praxi).

Za firmu MEPAC CZ dostal na starosti tento projekt p. Milan Kaštan.  Firma za posledních několik let roste vysokým tempem a v roce 2013 byla dokonce oceněna jako inovační firma roku MSK. Jejich úmysl byl především najít stálého zaměstnance do marketingového úseku, který by tam vnesl svěží vítr, protože současný stav z pohledu marketingu byl poněkud zastaralý a zřejmě nedostačující (kvalita produktu táhne firemní expanzi – když je dobrý produkt, na marketing nejsou kladeny takové nároky).

3.    Proces tvorby

V první fázi probíhal výzkum/průzkum. Analyzovala se konkurence, hledali se substituty či podobné výrobky a seznamovali jsme se s výrobkem samotným, abychom byli schopni identifikovat jeho konkurenční výhody. I současný stav e-shopu byl tématem mnoha debat a celková pozice firmy na trhu. Zároveň jsme začínali brainstormovat nad možnostmi, které se nám naskýtaly. Mezi prvními byla mikro stránka, do které se pustil Kuba Daněk a začal ji skrz wix.com designovat. První měsíc jsme se soustředili i na témata k obsahovému marketingu a vzdělávacímu, ve kterém jsme viděli velký potenciál. Chtěli jsme, aby firma tvořila cenný obsah pro své zákazníky (B2B), který by se točil kolem inovací a inovativních způsobů řízení výroby a firmy.

Moc jsme o daném odvětví nevěděli, a proto jsme si chtěli udělat průzkum mezi zákazníky ať už stávajícími firmami tak mezi potencionálními. Měli jsme připraven dotazník a strukturovaný rozhovor, ale k realizaci jsme se nedostali.

Na prvním meetingu jsme prezentovali první verzi mikro stránky https://www.magnet-it.cz/ , která měla úspěch. Koncepce se zadavatelům velice líbila, protože jsme navrhli a nadesignovali kompletně novou minimalistickou webovou stránku, která byla hodně moderní, a zároveň jsme upravili texty v ní, aby byly co nejvíce prodejní. Druhá část již tak úspěšná nebyla. Z jedné stránky p. jednatel cítil v obsahovém marketingu potenciál a zároveň věděl, že obsah, který zatím firma tvoří je hodně slabý, ale z druhé stránky jsme si tuto koncepci nedokázali pořádně obhájit – nedokázali jsme ji prodat. Vadila mu špatná měřitelnost a nejasnost výsledků, které by z toho firma mohla mít a s tím spojené těžké vyčíslení odměny pro náš tým.

Po této schůzi jsme již věděli kam se nasměřovat. Na krátkodobé koncepce, kde jdou jednoduše měřit dosažené výsledky – mikro stránka a podpořit ji PPC a remarketingem, abychom zvyšovali návštěvnost.

Další týden po první schůzi jsme měli první schůzku s konzultanty. Rainfellows, kteří s námi zároveň i byli na meetingu se zadavateli. Výborná zkušenost pro tým, dodali nám sebevědomí, abychom vystupovali jako rovnocenní partneři v jednání a zároveň se nás snažili nasměrovat a povzbudit naši kreativitu skrze různá cvičení.

Oproti tomu velice praktický meeting s Filipem Štrochem, který pracuje v B2B firmě a nyní už tuto oblast konzultuje sám na sebe. Přišel výborně připraven, kdy si prolustroval MEPAC jako po marketingové tak finanční stránce, ukázal nám základní principy B2B marketingu včetně zajímavých dat a v poslední fázi nám ukázal, jaké pokroky udělal ve firmě, kde 2 roky působil. Marketing u něj je o tom, že připravuje kontakty pro salesáky. Snaží se sbírat veškeré potřebné informace o návštěvnících webu, aby potom salesáci mohli již lépe cílit a mít co nejvíce informací = větší příležitost uzavřít obchod. Zároveň vyzdvihoval nutnost tvorby obsahu, důležitý pro link building a SEO.  A také vnímat jednotlivé fáze, ve kterých se zákazník nachází respektovat tyto odlišnosti a přizpůsobovat jim komunikaci i využívané kanály. Poslední zajímavou vychytávku, kterou jsme využili, byla aplikace na rozšířenou realitu, která řeší problém pro salesáka, kdy musel těžký magnet nosit sebou na schůzky. Nyní stačí tablet, prostřednictvím kterého může magnet ukázat.

Po této schůzce jsme již přesně věděli, co chceme doručit a jak bude vypadat finální výsledek, šlo už pouze o to práci stihnout a vyhotovit ji dle představ.

4.    Výsledek

Výsledek se točil především kolem mikro stránky, kterou jsme zlehka podpořili PPC kampaní, ale hlavně do ní vložili remarketingový kód a momentálně funguje na http://www.magnet-it.cz/. Stránka je minimalistická s novým názvem Magnet-it na hlavní straně, následují cílové skupiny a činnosti, u kterých se dá magnet využít, poté hlavní CtA formulář o zapůjčení na 30 dnů zdarma, což je hlavní podpora prodeje, kterou se snažíme využít. Poté následuje produktové video, které jsme sami natáčeli s popisem produktu, v další části jsou hlavní prodejní argumenty, které jsou dále i rozvedeny. V poslední části jsou fotografie produktu, které jsme taky sami fotili a v zápatí stránky kontaktní informace.

Další výstup byl nadesignovaný a vytisknutý leták, na kterého zadní straně je QR kód právě pro rozšířenou realitu, která je taky plně funkční přes aplikaci solidworks.

Dále pak tedy natočené nové produktové video a profi produktové fotky.

Formulář o zapůjčení je i právně ošetřen smlouvou o výpůjčce, která byla součástí řešení. A návrh emailu pro emailovou kampaň pro stávající databázi zákazníků. Dalším výstupem byl návrh banneru pro PPC kampaň v obsahové síti a návrh použít leady.cz na trackování provozu na webu a automatický export do CRM systému.

Finální prezentace je dostupná na společném disku nebo na tomto odkaze:

https://docs.google.com/presentation/d/17heNEx9fXqrx-cPsZ3JpfW53V2QA_vGfXTzeFfRadDY/edit?usp=sharing

5.    Překážky a problémy

Dřívější komunikace se zadavateli by byla prospěšná. První schůzka rovněž dřív, protože jsme do té doby spálili hodně času na něčem, co se nevyužilo. Horší odezva na maily – „sběr“ dat to ohrožovalo. A dále spousta problémů, které byli zmiňovány u retrospektivy.

6.    Shrnutí

Celé zadání bylo dobře koncipováno a ze všech ostatních se jednalo o nejspecifičtěji zadanou zakázku. Tým se toho zhostil dobře, i když některé skilly chyběly (grafika) a musel jsem toho hodně dělat já jako operátor. Výstupy nebyli pouze psané plány, ale i reálné a ihned použitelné a tím to zvyšovalo pozitivní hodnocení zadavatelů. I když zezačátku úplně netušili, do čeho jdou, v závěru byli nadšení, že jsme dokázali doručit kvalitní marketingovou koncepci.

7.    Navrhovaná implementace

Rozpočet:

Microsite

doména: 1 rok = 179,-; 2 roky = 358,-

WiX: 1 měsíc = 192,- x 12 = 2 304,-

remarketing + PPC: 1 měsíc = 1 000 – 2 000,-

Leták

130g / 250g

100 ks – 2 940,- / 3 300,-

200 ks – 3 050,- / 3 500,-

300 ks – 3 600,- / 4 300,-

Naše nabídka:

prodej z microsite -> 5%

prodej přes formulář -> 3%

na období 1 roku

1-2 správci z našich řad – PPC, remarketing, hodnocení, upravování

Nakonec byla nabídka upravena. Procenta zůstali stejné, nicméně budeme odměněni až za navýšení prodejů oproti minulému roku. To znamená, že procenta budeme získávat, až se dostaneme před 36 prodaných kusů bez závislosti na typu kanálu.