LEDEOS

LEDEOS

1.    Specifikace zadání

LEDEOS je obchodní značka mateřské společnosti JD ROZHLASY s.r.o., pod kterou firma rozšířila svou výrobu o LED osvětlení různých druhů. Firma je držitelem certifikátů kvality ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, ISO 18001:2008.

Komunikační kanály

S okolím firma JD ROZHLASY komunikuje prostřednictvím několika kanálů. Mezi tyto kanály patří především: obchodní zástupci, e-shop, webové stránky (www.ledeos.cz), externí partneři, osobní komunikace jednatele společnosti, e-mailingové kampaně.

Cíl projektu BGA

Zvýšit návštěvnost a následnou konverzi relativně nově založeného e-shopu a zlepšit povědomí u B2C sektoru zákazníků, pro které je e-shop dnes již přirozeným nákupním prostředím.

Zadání

Analýza webových stránek a e-shopu, který se na nich rovněž nachází, navržení možné úpravy, které povedou k vyšší návštěvnosti, nižší míře okamžitého opuštění webu a e-shopu. Kromě webu a e-shopu také zlepšení využívání facebookové stránky, návrhy pro e-mailingovou kampaň a spuštění kampaně na PPC reklamy. Rovněž zvýšení povědomí o značce obecně pomocí internetového prostředí a poukázaní na kvalitu produktů, které jsou vysoce kvalitní, s otestovanou dlouhou výdrží, za cenu, která je nastavena rozumně vzhledem k výrobním nákladům, ale firmě se nedaří porážet čínské výrobky, které jsou cenově, ale i kvalitou o polovinu níže. To následně vrhá špatné světlo na celé odvětví LED svítidel a odrazuje to zákazníky od této technologie na základě špatné zkušenosti s nejlevnějšími LED svítidly na trhu.

2.    Výchozí situace

První kontakt s projektem Business Gate Academy proběhl skrz Daniela Kvíčalu, který již v té době značce LEDEOS spravoval prezentaci na Facebooku a v této oblasti tedy již bylo nakročeno výrazně lepším směrem. Problémem zůstával nízký počet uživatelů facebookové stránky. Kromě této prezentace už byl v provozu také modernizovaný web a nově dokončený e-shop, který však příliš efektu nepřinesl.

Jednatel společnosti, p. Miloš Drápala je zároveň i majitelem a sám jezdí po celé ČR osobně prezentovat užitky produktů společnosti, zejména potom veřejné správě, kde má již společnost dobré jméno z oblasti rozhlasů. Po schůzce s p. Drápalou jsme měli o něco jasnější zadání. Pomohla také úvodní analýza z naší strany, kde jsme vyhodnotili možná úskalí a rovnou jsme je p. Drápalovi představili.

Analýza výchozí situace odhalila zejména nulovou práci s nástrojem Google Analytics, který již implementován byl, nefunkční SEO a tedy neviditelnost webu na internetu a pro sektor B2C poměrně složitý způsob výběru zboží. Dalším problémem byly nedokončené sekce na webu, nefunkční nebo kontraproduktivní skladba úvodní strany a také málo případových studií a prezentace vlastní práce na vlastních fotografiích. Web také nebyl vůbec propojený s již dobře spravovanou stránkou na Facebooku. Při detailnější analýze jsme zjistili, že e-shop v současné době nezpracovává vůbec žádné objednávky a je tedy zcela mrtvý. Prodej výrobků LED svítidel se tedy daří pouze přes externí partnery, kteří je mají zařazeny do svého sortimentu a práci p. Drápaly zejména v obcích.

Zároveň jsme ale zjistili, že výrobky, které se pod značkou LEDEOS vyrábějí, jsou designově velmi vydařené a technicky perfektně zpracované. LEDEOS má dobrou síť externích partnerů po celé ČR, kteří se dají pro distribuci využít. Také e-shop a web jsou po designové stránce vydařeny a jak je již výše zmíněno, i stránka na Facebooku je dobře spravována.

3.    Proces tvorby

Ještě dříve, než jsme se poprvé sešli s jednatelem, jsme si rozdali úkoly a analyzovali webovou stránku, e-shop, Google Analytics, prodejní kanály a také stav stránky na Facebooku a přítomnost na dalších sociálních sítích.

Po úvodní analýze jsme si vytyčili problémy, na které bude potřeba reagovat nejdříve a které vyřešíme v dalších týdnech, dohodli jsme, kdo se na který úkol cítí jako nejpovolanější a začali jsme s optimalizací SEO. Mezitím jsme se poprvé setkali s jednatelem firmy a ujasnili si více zadání a také jsme ho seznámili s výsledky úvodní analýzy a vysvětlili jsme si některé věci, které z analýzy vyplynuly a pomohl nám tak lépe pochopit situaci ve společnosti i v odvětví.

Nyní jsme již věděli, že chceme po dokončení SEO optimalizace nastavit Google Analytics, aby fungovaly pro sledování všech relevantních dat jak na webu, tak na e-shopu, upravit úvodní stranu, podívat se na problémy, které by B2C zákazníci mohli mít při objednávání na e-shopu, více využít a prezentovat jak samotné výrobky, tak jejich použití v rámci case studies, navrhnout novou e-mailingovou kampaň, PPC kampaň a v rámci brainstormingu se objevil i nápad na natočení videí s p. Drápalou, jelikož umí o svých výrobcích krásně povídat a zákazníky by to mohlo přesvědčit, že se vyplatí zaplatit o málo více peněz za kvalitní výrobek.

Pustili jsme se do práce, dokončili nastavení Google Analytics a zahájili práce na úvodní straně, na stránce referencí/case study a také nových bannerech pro web. Jelikož ty staré jsme vyhodnotili jako nefunkční a příliš velké (zakrývaly tedy podstatné informace) a nevyužívaly potenciálu upozornit na produkty, které společnost potřebuje více prosadit, popř. zákazníky pomocí banneru dostat do e-shopu.

Čas semestru pokročil, my jsme sladili diáře s jednatelem a vydali se na centrálu společnosti do Valašských Vigantic, kde jsme se dozvěděli celou historii společnosti od rozhlasů po LED osvětlení. Také jsme si prošli celý výrobní proces, byli jsme svědky zrození veřejného LED svítidla. Pomocí termo kamery jsme zkontrolovali správné proudění tepla ven z diody (jeden ze základních předpokladů dlouhé životnosti svítidla). Na závěr exkurze jsme zadavateli představili, jak jsme prozatím pokročili a co ještě plánujeme pro LEDEOS vytvořit. Také nás konzultace nasměrovala trochu konkrétnějším směrem. Vytyčili jsme si konkrétní produkty pro PPC a e-mailingové kampaně, vyjasnili si, co je a není v možnostech společnosti realizovat a také vysvětlil, jak je potřeba spolupracovat se společností, která pro LEDEOS zajišťuje web. Setkání nám dodalo plno nové inspirace a také chuti do práce, když jsme viděli, že je jednatel spokojený s naší dosavadní prací.

V dalším průběhu semestru jsme se také potkali s expertem na PPC kampaně, p. Lukášem Richtárem, jelikož PPC kampaň měla být jedním z hlavních způsobů, jak by firma o sobě mohla dát vědět. Avšak po setkání s p. Richtárem nastalo velké překvapení, jelikož po konzultaci stavu a potřeb webu LEDEOS jsme všichni dospěli k závěru, že PPC kampaň by byla v této fázi zbytečná, jelikož bychom zákazníky přivedli na web ve stavu, kde by stejně mohli rychle odejít kvůli nedostatkům, které jsme teprve řešili. Z finančního hlediska by se tedy jednalo o naprosto neefektivně vynaložené peníze za reklamu. Řekli jsme si tedy alespoň, jak by mohla budoucí kampaň vypadat a co je důležité si před jejím počátkem stanovit.

Nyní bylo jasné, co můžeme do konce semestru doručit, pracovali jsme na tom a v závěru se ještě připravovali na závěrečnou prezentaci zadavateli a trénovali naše prezentační dovednosti.

4.    Výsledek

Hlavní výsledky práce:

 1. SEO optimalizace 1. fáze
 2. Nastavení Google Analytics
 3. Úpravy webu
 4. Nové bannery, favicon
 5. Úprava e-shopu
 6. Klíčová slova pro PPC kampaně
 7. Návrh e-mailové kampaně

Jako nejpalčivější problém jsme odhalili nulovou SEO optimalizaci webu, který tak byl na internetu naprosto neviditelný. Po zadání hesla „LED osvětlení“ se značka LEDEOS objevila až na osmé stránce ve vyhledávači. Zlepšování SEO je ovšem běh na dlouhou trať a vyžaduje více zásahů v průběhu času. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá Googlu, než zaregistruje změnu jsme mohli během semestru udělat maximálně dva zásahy. Jelikož však námi navržené změny nebyly v průběhu semestru implementovány, udělali jsme pouze první navržení SEO optimalizace. Bez úpravy SEO by bylo zbytečné dělat cokoliv dalšího, protože i sebelepší prezentaci by nikdo neviděl. Zpracovali jsme popisky pro každou jednotlivou stránku webu zvlášť, navrhli znění nadpisů H1, které nebyly vůbec používány, navrhli znění meta description a popisků (title a alt) jednotlivých obrázků.

Příklady:
www.ledeos.cz/produkty <meta name=”description” content=” Široká škála produktů LED osvětlovací techniky od renomovaného českého výrobce LEDEOS. Špičková kvalita a dlouhá životnost je na prvním místě.”>

Kalkulátor úspor H1 – Kalkulátor úspor, kalkulace osvětlení

Abychom mohli sledovat zda jakékoliv navržené a implementované změny mají účinek a splňují tedy cíle zvýšení návštěvnosti a vyšší konverzi e-shopu, musíme mít dostatek dat, ze kterých to lze vysledovat. Jako druhou věc v pořadí jsme tedy provedli nastavení dosud sice implementovaných, ale vůbec nepoužívaných Google Analytics nástrojů. Původně systém sledoval pouze počet příchozích návštěvníků na web, ale netušili jsme, jestli přišli na úvodní stránku nebo přes odkaz např. z Facebooku na nějakou jinou. Nemohli jsme ani vědět, kde stránku opustili. Snadněji také půjde sledovat a poměřovat úspěšnost jednotlivých e-mailingových kampaní a v budoucnu i PPC kampaní.

Upravili jsme zejména úvodní stranu webu. Vypustili jsme některé odkazy, které nevedly k žádnému konkrétnímu obsahu nebo byly duplicitní. Také jsme dali odkaz na e-shop rovnou do horního menu pro rychlejší dostupnost. Úvodní stránce dominoval obrovský banner, který zabíral opravdu hodně plochy a po načtení stránky byl nepřehlédnutelný. Bohužel však jeho vypovídací hodnota nebyla velká a dal by se využít mnohem lépe. Úpravami stránky vznikla nová volná plocha, která se dá vyplnit např. novinkami, které dosud nebyly příliš aktualizovány, což je opravdu škoda vzhledem k tomu, že to hodně vypovídá o aktuálnosti webu a péči o něj. Také je dobré plochu využít pro inzerci produktů, které zrovna chceme k zákazníkům dostat. Dosud tuto plochu využívaly tři stejné produkty různých parametrů a to je zase nevyužitá šance. Do horní lišty jsme také navrhli přidat logo Facebooku s odkazem na stránku LEDEOS na Facebooku, což zlepší vzájemné propojení a přitáhne na Facebook další lidi. Navrhli jsme také nové uspořádání stránky Reference, která návštěvníky zajímá asi nejvíce. Doplnily bychom stávající pouhé dvě reference o další a neustále je doplňovali. Použili bychom více informační grafiky k poutavějšímu podání informací a snažili se na ní ukázat největší užitek LED osvětlení značky LEDEOS. Reference by bylo dobré také doplnit o konkrétní produkty, které byly v implementaci použity a rovnou přidat odkaz do e-shopu na toto konkrétní zboží.

Navrhli jsme nové základní bannery jako spíše ukázku cesty, jakou se vydat. Také jsme stránce vytvořili favicon.

Ukázka:

V rámci samotného e-shopu jsme přeskládali kategorie, aby více cílil na sektor B2C a jako první jsme nabídli produkty vhodně hlavně pro sektor domácností. Stávající výběr samotného zboží a jeho parametrů nám pro sektor B2C přišel příliš složitý. Zákazníci tak raději nakoupí jinde nebo přímo osobně v obchodě. V novém návrhu jsme se snažili výběr zboží maximálně zkrátit a zjednodušit. Také co nejvíce volbu zákazníka vizualizovat, aby hned viděl konkrétní design či užitek produktu. Více řeknou ukázky. Navrhli jsme také cross-sellingové okénko, kde po vložení do košíku mohou zákazníci přejít na příslušenství k produktu.

Ukázka:

 

V rámci PPC jsme připravili pouze klíčová slova budoucích kampaní a jejich krátký obecný koncept. Jakmile se provedou na webu úpravy, je možné PPC kampaně spustit.
Ve zkratce by vypadala asi takto:

 • Vytvořila by se jedna obecná kampaň, která by odkazovala na hlavní stránku s klíčovými slovy např. LED svítidla, LED osvětlení atd.
 • Dále by se vytvořily kampaně na několik tzv. long tailových klíčových slovech např. solární led veřejné osvětlení. Long tailová klíčová slova znamenají, že jsou konkrétnější, méně vyhledávány, ale za to více efektivní (člověk co jej píše, už většinou ví, co chce) a jsou méně konkurenční.
 • Každá kampaň by měla, 2-3 reklamní sestavy. 30 dní by se střídaly, poté by se pustila pouze ta nejúspěšnější.

Navrhli jsme také nový design a zásady pro e-mailingové kampaně. Zde je obecný popis změn, jak by podle nás měly vypadat:

 • Držet se designu webu – kampaň vytvářet v barvách webu, určitě logo webu (musí odkazovat na web).
 • Grafický návrh musí být přehledný a musí z něho jasně vyplývat pro koho je určen.
 • Pokud se jedná o kampaň pro B2B, tedy obce, zaměřit se, aby tam byl odkaz ohledně dotací, které můžou obce využívat.
 • Přidat fotku například z provedené realizace – nejlépe vyfocené večer, aby šlo vidět, jak světlo svítí.
 • Vybrat více produktů, s rozdílnými vlastnostmi, vypsat jejich základní charakteristiku + krátký text.
 • Obrázky, nadpisy a nějaké tlačítko by měly odkazovat na web přímo na daný produkt.
 • Vložit informace o firmě, které budou odkazovat na kontakty.
 • Odkaz přímo na facebookový profil LEDEOS.

Ukázka:

5.    Překážky a problémy

Největší překážkou byla samozřejmě nezkušenost nás všech s takovýmto projektem, což bylo dáno tím, že se jednalo o pilotní ročník projektu. I přesto si myslím, že jsme udělali kus práce, který měl svou kvalitu. Chybu jsme udělali hned v počátku, protože jsem se setkal s p. Drápalou nejdříve já sám a také až dva týdny po startu projektu a exkurze v sídle firmy proběhla až v půlce semestru. Měli jsme se potkat hned všichni a nejlépe první nebo druhý týden od startu. Naráželi jsme také na těžkou komunikaci se zadavatelem vzhledem k jeho časové vytíženosti. Způsobovalo to mírné frustrace v týmu a občas to vedlo k myšlenkám, že vlastně nejsme ve firmě tak úplně žádaní, popř., že se od nás vůbec nic neočekává a jsme jakýsi pokus. Naštěstí na konci p. jednatel naši práci alespoň slovně ocenil a poděkoval nám.

Další překážkou byly chybějící odbornosti v týmu, dost nám chyběl např. grafik. Nakonec jsme si ale i bez něj poradili a zpracovali alespoň koncept nových grafických prvků a co nejlépe jsme je slovně popsali a i jejich vizualizace nakonec byla docela hezká.

Velká škoda byla, že nás firma, která web spravuje nepustila hlouběji a neumožnila úpravy dělat přímo. Mohli jsme je sice dělat na offline verzi webu, kterou jsme měli k dispozici, ale jednateli firmy hrozili ztrátou záruky a tak i kdybychom změny provedli, oni by je nepřijali a nenahráli. Usoudili jsme tedy, že nebudeme dělat zbytečnou práci a pouze připravíme ty věci pro implementaci, kterou už musí provést ona firma. SEO optimalizace tedy nebyla nahrána a my jsme v průběhu semestru nemohli vysledovat účinnost a navrhnout další úpravy.

6.    Shrnutí

Nejpozitivnější mi přijde fakt, že i já jako operátor jsem se v něčem posunul, nabral nové zkušenosti a naučil se nové věci a dnes na prahu nového ročníku se opět těším, co nová výzva přinese. Odhalili jsme talent, který se chce rozvíjet v podobě člena týmu Tomáše Herciga. Ostatní členové týmu také získali nové zkušenosti a znalosti nejen během tvorby projektu, ale i při finální prezentaci a prodejní tečce. I přes nejasné zadání a nejasnou představu zadavatele o obecném zaměření svých produktů si myslím, že se nám podařilo navrhnout řešení, které by daly webu i e-shopu značky LEDEOS dobrý základ, na kterém by se dalo stavět v dalších semestrech.

7.    Navrhovaná implementace

V průběhu semestru ani před spuštěním projektu nebyla s p. Drápalou komunikovaná odměna za naši práci a tak jsme rozvířili diskuzi na finálním setkání a představení naší práce jako celku. Nechali jsme p. Drápalu, aby slovně vyjádřil, jak si cení práce, kterou jsme pro něj udělali a poté navrhli, že by jeden z nás mohl jako brigádník ve firmě působit a podílet se na implementaci a dalšího rozvíjení našich řešení. Z našich návrhů se jednateli společnosti nejvíce líbil návrh e-mailingové kampaně a oslovil nás, abychom mu přes prázdniny zpracovali 4 kampaně na různé produkty a byl ochoten kampaň finančně ohodnotit.